Maja Petrović

Trogodišnje iskustvo na mestu savetnika za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane. Angažovana na poslovima koordinacije aktivnosti psihologa u sistemu odbrane i definisanja projektnih zadataka u cilju poboljšanja uslova rada i većeg učešća psihologa kao konsultanata u upravljanju ljudskim resursima (izbor kadrova, profesionalno usavršavanje, evaluacija metoda selekcije i psihološke prevencije). Učestvovala u uspostavljanju i širenju saradnje sa psiholozima u vladinom sektoru i sistemu bezbednosti, prvenstveno na planu selekcije i obuke kadrova. Angažovana u otvaranju mogućnosti za veće učešće psihologa u bilateralnoj vojnoj saradnji i stvaranju uslova za uvođenje viših profesionalnih standarda i praćenje savremenih dostignuća psihološke nauke i prakse u oblasti vojne psihologije.

Sedmogodišnje iskustvo na mestu stručnog saradnika za odnose sa javnošću u Centru za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije (PR psihologa Srbije). Promovisala struku psihologa široj javnosti, osnaživala ulogu psihologije u oblasti menadžmenta ljudskih resursa i komunikacije, u javnom i privatnom sektoru. Prezentovala javnosti nove psihološke merne instrumenta, obuke i edukacije… kao i stručne skupove. Gost i sagovornik u elektronskim i štampanim medijima, a na temu afirmativnog savetovanja.

Jednogodišnje iskustvo na mestu Sekretara Društva psihologa Srbije i stalnog saradnika u novinama koje izdaje Društvo psihologa Srbije – Psihološke novine.

Završen Filozofski fakultet, odsek psihologija u Beogradu, zvanje dipolmiranog psihologa, dvogodišnja edukacija iz Racionalno-emotivno-bihejvioralne terapije (REBT), trenutno na doktorskim studujama Menadžment, na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

Sertifikati i priznanja: Planiranje PR kampanje, u organizaciji Cutting Edge Knowledge (EDGE), Projekt management Workshop, u organizaciji Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA), sertifikat Menadžment ljudskih resursa-primena u praksi, u organizaciji Centra za primenjenu psihologiju, REBT prvi nivo, REBT drugi nivo (Racionalno-emotivna-bihejvioralna terapija), nagrada Ljubomir Ljuba Stojić (za doprinos razvoju psihološke struke).

Angažmani:

• 2004 – Društvo psihologa Srbije – Koordinacija u projektu Ka evropskoj integraciji psihologa.
• 2007 – Centar za primenjenu psihologiju – Saradnja u izradi projekta Edukacija dece bez roditeljskog staranja.
• 2011 – JP PTT Srbija – Autorski projekat – Psihološke pomoći radnicima pošte koji su preživeli razbojništvo na radnom mestu.
• 2013 – Ministarstvo odbrane – Osnivanje Odeljenja za razvoj psihološke delatnosti u Sektoru za ljudske resurse.
• 2013 – Ministarstvo odbrane – Autorski projekat „Informatičko-tehnička podrška radu psihologa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije“, finansiranom putem strane donacije.
• 2015 – Ministarstvo odbrane – Psihološke prva pomoć stanovništvu ugroženom katastrofalnim poplavama i organizacija službe tele-apel pomoći za decu i odrasle.
• 2015 – Ministarstvo odbrane i Društvo psihologa Srbije – Formiranje Sekcije vojnih psihologa.