Ivana Mihajlović

Ivana Mihajlović je u Direct Media zadužena za oblast ljudskih resursa gde svoje znanje, energiju i dosadašnja iskustva svakodnevno primenjuje u svrhu strateškog razvoja kadrova i poslovnog sistema u celini.

Diplomirala je na Američkom Univerzitetu Ozarks na smeru marketing i političke nauke. Stručno usavršavanje u oblasti razvoja ljudskih resursa nastavila je u Harvard poslovnoj školi (Harvard business school), Bledskoj školi menadžmenta (IEDC) i Evropskom menadžment centru (MCE) u Briselu.

Njena specijalnost su oblasti organizacionog razvoja i upravljanja promenama. Bila je Izvršni potpredsednik studentske organizacije FBLA-PBL Future Business Leaders of America. Sertifikovan je Tutor poslovnih nauka od strane Američke tutoring asocijacije.