Aleksandra Mitrović

Aleksandra Mitrović radi kao stručni saradnik u Centru za primenjenu psihologiju na poslovima planiranja, organizovanja, koordinacije, realizacije i praćenja aktivnosti u okviru osnovnih delatnosti Centra.

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ima višegodišnje iskustvo u radu u obrazovanju. Završila je edukaciju iz Mentalne higijene razvojnog doba.