Personal consulting

Za pojedince koji žele da realno sagledaju svoje kapacitete, potencijale i prepreke za individualni uspeh, HR Profiler nudi uslugu personalnog profilisanja.

Personalno profilisanje ili psihološka analiza individualnih kapaciteta (inteligencije i profila ličnosti) je vid procene koji daje uvid u neiskorišćene i/ili prenaglašene osobine i oblasti za razvoj osobe koja se procenjuje.

Svaka procena je praćena individualnim izveštajem, intervjuom sa stručnim licem (psihologom) i preporukama za dalji rad na sebi i lično usavršavanje.

Personalna procena se uslužno radi i za potrebe korporativnih klijenata/organizacija koje prepoznaju potrebu i žele da rade na razvoju svojih pojedinaca (bilo da je reč o talentima kojima je potrebno usmerenje kroz koučing ili kritični kadar kod kog je potrebna intervencija u vidu terapijskog rada ili radionica za prevazilaženje nepoželjnih ponašanja).

 1. 1
  Procena ličnosti – izrada psihološkog profila

  HR Profiler se bavi pojedinačnom procenom ličnosti putem primene testova ličnosti i  profesionalnog intervjua. Procena ličnosti se sprovodi u bilo kojoj životnoj fazi i može otkriti goruća mesta u funkcionisanju ličnosti, kojih pojedinac možda nije svestan. Procenjuju se različite dimenzije ličnosti, njihov intenzitet, kao i njihov uticaj na život pojedinca. Rezultat procene su mere i afirmativni saveti koje pojedinac treba da sprovede da bi poboljšao kvalitet svog života.

 2. 2
  Procena intelektualnih sposobnosti (IQ)

  HR Proflier se bavi procenom intelektualnih tj. kognitivnih sposobnosti (određivanje koeficijenta inteligencije – IQ). Pojedinac dobija uvid u svoje kognitivne kapacitete, razvojne mogućnosti, kao i profesionalna polja gde će njegov učinak biti maksimalan.

 3. 3
  Lično savetovanje i couching

  HR Profiler sprovodi afirmativan pristup pojedincu kroz savetovanje usmereno na brzo rešavanje problema. Smeštanjem problema pojedinca u prave okvire, omogućeno mu je da realno i nepristrasno pokuša da reši svoj emotivni, socijalni ili profesionalni problem. Akcenat je na afirmaciji i progresu. Pojedincu se otvaraju perspektive za pravce rešavanja problema i lični razvoj.

 4. 4
  Psihoterapijski rad

  HR Profiler se bavi psihoterapijskim radom. Profesionalni psihoterapeuti i psiholozi sprovode različite psihoterapijske tehnike – zavisno od problema pojedinca. HR Profiler ima mrežu psihoterapeuta-saradnika specijalizovanih za različite psihološke probleme.