O nama

HR Profiler čini tim psihologa i saradnika koji se bave procenom i profilisanjem ulaznog i stalnog kadra (potencijalnog i stalnog) kompanije. Tim čine edukovani stručnjaci koji, putem primene standardizovanih mernih instrumenata tj. psiholoških testova i intervjua, sačinjavaju profile i procene ličnosti. Profilisanje i procena se odnose, kako na kognitivne (intelektualne) kapacitete osobe tako i na glavne dimenzije ličnosti. Analizom ljudskih resursa, tj. profila zaposlenih, dobija se uvid o strukturama ličnosti što omogućava organizaciju timova, pronalaženje lidera, identifikaciju kritičnih pojedinaca, edukativnu ili psihološku intervenciju…

Optimalni profili ličnosti u kolektivima ili timovima, omogućavaju efikasniji rad, olakšavaju rukovođenje i doprinose boljim rezultatima poslovanja. HR Profiler, u svojoj osnovnoj delatnosti, orjentisan je ka psihološkoj strukturi timova i pojedinaca i kao takav, predstavlja doprinos postojećem HR-u kompanije. HR menadžeri, u saradnji sa HR Profilerom, mogu obogatiti svoja saznanja i realizovati svoj rad na pouzdan, savremen i profesionalan način.

Čime se bavimo

  1. 1
    HR Consulting

    Veliki broj kompanija učestalo pristupa procesu reorganizacije i restrukturiranja. Osnovni pokretač ovakvih organizacionih promena je percepcija da postojeća organizaciona struktura ne odgovara potrebama biznisa.

  2. 2
    Personal Consulting

    Za pojedince koji žele da realno sagledaju svoje kapacitete, potencijale i prepreke za individualni uspeh, HR Profiler nudi uslugu personalnog profilisanja.

Naša misija

Naša misija je da budemo prepoznati i priznati kao jedinstvena HR agencija za kompanijsko i personalno profilisanje ljudi na području jugoistočne Evrope.